ถ่ายทำรายการรอบรั้วโรงเรียน

  • 10945392_371710026323167_3399193627443602349_n
  • รายการรอบรั้วโรงเรียน
    ตอน "จิตศึกษาทักษะอาชีพ" ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • 1656061_371709882989848_3967894493544738876_n
  • 10422379_371713052989531_121590186876266500_n
  • 10922535_371713136322856_3542488296388341993_n
  • 10906206_371713252989511_3777699474430846063_n
  • 10620742_371710016323168_6258224072116801642_n
  • 10922731_371709966323173_8691909612064560868_n

You may also like...