ทำเนียบผู้บริหาร : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ผู้อำนวยการ

นายพัฒนา ยอดสะอึ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวสายสุดา พรมลา (รอง ผอ.)

นางสาวสายสุดา พรมลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา