บุคลากรสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่4 -6

นางอุราภรณ์    พรหมรัตน์
หัวหน้าสายชั้น
นางอุราภรณ์ พรหมรัตน์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวนุษรา    แก้วใสย์
นางสาวนุษรา    แก้วใสย์
ครู/ครูชำนาญการ
นายณภูผา โพธิมา
นายณภูผา โพธิมา
ครู/ครูชำนาญการ
นางราตรี อภิญญามนตรี
นางราตรี อภิญญามนตรี
ครู
นางสาวจริยาพร พรมสิงห์
นางสาวจริยาพร พรมสิงห์
ผู้ช่วยครู
นางกาญจนา จันทร์เทียน
นางกาญจนา จันทร์เทียน
ผู้ช่วยครู