บุคลากรสายชั้น : อนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นางสุมาศ-ดอนเมาไพรหัวหน้าสายชั้นอนุบาล
นางสุมาศ ดอนเมาไพร
ตำแหน่ง ครู

นางอภิญญา-กาสา
นางสาวอภิญญา  กาสา
ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการ

นางสาวเพชรลดา-ศรีน้อย
นางสาวเพชรดา ศรีน้อย
ครู/ชำนาญการ