แผนที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 083-1439786 โทรสาร 043-239967
e-mail : nongwang.school@yahoo.com
facebook : https://th-th.facebook.com/bhannongwangschool
website : www.bnwschool.org